Annons

Jan Björklund är en clown

De så kallade ”liberalerna” slår till igen. (SvD)

Tanken är att skolan och elevens föräldrar först och främst ska nå en frivillig överenskommelse om medverkan i klassrummet, men om föräldrarna vägrar samtidigt som skolan bedömer det som nödvändigt bör kommunens utbildningsnämnd ytterst kunna besluta om obligatoriskt deltagande.

– Man kan faktiskt inte avsäga sig sitt föräldraansvar, sade Björklund.

Han räknar dock med att sådana tvingande beslut bara kommer att användas i ett fåtal undantagsfall. Den förälder som deltar ska ersättas för förlorad arbetsinkomst till exempel genom föräldraförsäkringen.

Han/de menar tydligen helt allvarligt att en producerande person ska tvingas bli parasiterande istället. En som tidigare tvingats betala in pengar som ju trots allt i viss mån går till ”bra” saker borde tvingas ta pengar från de bra sakerna samtidigt som det han/hon tidigare tillförde tas bort. Allt för att dennes barn är en pina för övriga elever i skolan.

Missförstå mig inte nu, jag tror inte för en sekund att föräldrarna är ”oskyldiga” till att deras barn blir en plåga för omgivningen. Tvärtom. Men sättet Fp vill lösa det på är skrattretande.

Om jag drev en skola i det fria samhället (även kallat Libertopia) skulle jag se till att det i elevkontraktet fanns inskrivet att vi i skolledningen får bedöma om eleven behöver ”extra resurser” (t.ex. en extra vuxen person som sitter med barnet och håller ett vakande öga och hjälper till, lite som en ”personlig assistent” idag) och isåfall kan ge föräldrarna möjlighet att antingen betala extra för en sådan eller ta barnet till en annan skola.

Nu är vi ju inte i Libertopia utan i Sverige, men även här skulle problemen kunna lösas betydligt bättre än på översteclown Björklunds sätt.

Nu nöjde sig inte Björklund med den lilla galenskapen. Han bjuder på fler knäppa skojigheter.

Björklund lanserade också ett annat nytt förslag i sitt sommartal. Han vill öka stödet i skolan för elever som mår psykiskt dåligt.

Det låter väl jättebra! Vi kollar hur han tänker göra det.

Därför vill Folkpartiet under den kommande mandatperioden avsätta en halv miljard kronor till ett riktat statligt bidrag för skolorna. Björklund räknar med att den summan ska räcka till omkring 1 000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.

En halv miljard! Fint! Fast vänta nu… Jag känner ingen sjuksköterska, kurator eller psykolog som sitter och rullar tummarna eller verkar allmänt arbetslös.

Viss brist på sjuksköterskor fram till 2025.

Kuratorernas arbetsmarknad väntas vara fortsatt god.

God tillgång på nyexaminerade psykologer.

Det verkar som om psykologer kommer finnas, lite sämre med kuratorer och svårt med sjuksköterskor. Såna saker är svåra att trolla fram. 500.000 kr gör ingen till skolsköterska över en natt.

Folkpartiet är ju trots allt precis som alla andra partier i riksdagen. De leker gärna med andras pengar men kan egentligen ingenting om någonting. Sen har de fifflat in ett ”liberalerna” i partinamnet, vilket är lite olyckligt då de samtidigt är ett av de mest oliberala partierna på många punkter.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*