Annons

Evolution?

Jag kan eventuellt hålla på att utvecklas, tankemässigt, just i detta nu.

Efter att ha varit en relativt trogen ”Molyneuxist” de senaste 1,5 åren med allt som hör till i form av benfast absolut moral som ska styra osv har jag börjat mjukna lite på den moralistiska fronten… Seriösa invändningar bör ges stor respekt och eftertanke, och så har skett de senaste dagarna. Den som inte vågar utmana det paradigm han just nu lever i blir lätt en ”fundamentalist” i ordets sämsta bemärkelse.

Det ger en skön känsla att tänka att jag inte behöver kunna bevisa att si och så måste man göra ”för att X” osv.

Det är dock ett par saker som gnager lite i mig vid tanken på att acceptera moralrelativism och hela den grejen:

Hur motiverar jag att skatter inte är ok?
Om jag skulle gå fram till en lokal politiker och fråga varför de tar 30% av min lön (de månader jag råkar jobba…) så motiveras detta ofelbart med antingen ”vi tar inte dina pengar, de förs över till oss av arbetsgivaren” eller ”de går till bra saker, du vill väl att alla barn ska kunna gå i skolan?” Drar jag då till med nåt om den naturliga äganderätten får jag i bästa fall ett svar om att den bara gäller medborgare emellan, eller kanske att det inte finns några naturliga rättigheter (vilket jag inte själv är speciellt säker på) eller så. Säger jag nu att det helt enkelt är objektivt ”fel” att ta pengar av någon mot dennes vilja kommer förmodligen motparten säga att det är det inte alls, för att

 • a) folket har valt att det ska vara så här
 • b) det finns inget objektivt rätt eller fel, och/eller
 • c) nån annan politikerfloskel som delvis bygger på a)

där a och c är relativt lätta att argumentera mot, medan b är betydligt svårare, kanske omöjligt.

Hur motiverar jag att staten inte är ok?
Jag kan så här på rak arm inte åminna mig nåt argument (förutom effektivitetsargument, som inte går att bevisa utan experiment som i sin tur är praktiskt taget omöjliga att genomföra) som inte på nåt sätt bygger på nån form av moral eller naturrätt a’la John Locke.

Alla förslag mottages med glädje.

PS. En tanke är att jag förstås inte behöver kunna bevisa/förklara vare sig det ena eller andra, utan bara agera så som jag önskar att andra gör (föregå med gott exempel) och helt enkelt vänta på att de goda idéerna sprider sig. Förklara för de nyfikna vad jag ”tror” och varför, utan att kanske gå så djupt in på förklaringar och ”försvar”. Att inte använda våld mot varandra är trots allt en ganska lätt idé att ta till sig även utan hundraprocentiga bevis…

3 kommentarer tillEvolution?

 • Snarlikt, b går inte att användas som argument över huvud taget, varken för eller emot skatter. Slutsatsen är samma, man måste ha andra argument för att argumentera emot eller för.

  Japp. Det verkar som att det här är dessutom vad man gör naturligt när man diskuterar, man försöker hitta gemensamma utgångspunkter och endast ifall man inte gör det börjar man säga att en viss utgångspunkt är sämre än en annan.

 • Hur visar man för andra att statens agerande är moraliskt dåligt? Det första man kan göra är att även om någon säger att det inte finns någon objektiv moral, så betyder inte det att det de gör är mer moraliskt än att inte göra det. Det skulle vara ett högst förvirrat argument; (b) som du tar upp ovan kan inte, i sig själv, vara ett argument för skatter.

  Själva praktiken man får använda sig av för att visa för andra att något mänskligt fenomen är dåligt, borde inte vara så annorlunda än ifall objektiv moral fanns. Den stora skillnaden är att istället för moraliska ”lagar” eller principer som är fasta i sten, så har man ”hypoteser” eller principer man erkänner inte kan bevisas vara mer rätt än andra (exempelvis ”Skapa så mycket olycka som möjligt”), men att dessa hypoteser du har ändå är att föredra framför andra principer. På ett plan går det inte att säga att någon moralisk princip är bättre än en annan, men om två personer accepterar samma princip går det att säga att en viss sak blir bättre eller sämre relativt denna princip. Exempelvis, om du och etatisten båda föredrar välstånd framför fattigdom går det att argumentera att libertarianism skapar mer välstånd. Överlag är det väl bäst att utgå från samma principer och se vart dessa leder. Annars kan man försöka visa att vissa principer som vissa håller är felaktiga och borde inte följas helt och hållet. En princip som de flesta verkar gilla är en implicit gyllene regel; man behöver inte oftast förklara i djupare detalj att om någon inte accepterar ett resonemang för en själv, så borde denne inte tvinga andra att acceptera det.

  Rent praktiska argument för libertarianism:

  Frihet är bra för individen som vill utveckla sig själv. Det här argumentet verkar vara populärt hos de gamla frihetsfrontarna, och det verkar ytterst rimligt; för att kunna välja en livsstil som passar en bäst måste man ju ha frihet att välja den.

  Frihet allmänt har ett positivt värde oftast och som utgångspunkt borde man inte kränka folks rättigheter utan goda bevis. Detta argument går att utveckla på många områden, och det främsta är att det inte verkar finnas goda bevis för att folk får det bättre med dagens stater än under libertarianismen, så varför skall man tvinga folk att leva enligt det här mönstret och hindra folk som vill leva i en fri ordning?

  Jag tror att många argument för frihet kommer ifrån dess konsekvenser. Några enkla ekonomiska/psykologiska principer som verkar tala för libertarianismens fördel är att det är dåligt att folk har makt över andra. Detta då makthavarna inte behöver vara intresserade av undersåtarnas intressen, och även om de vill att undersåtarna skall ha det bra har de inte samma kunskap om undersåtarnas önskemål och problem som undersåtarna själva har.

  • Jag tolkar det som om du menar att argument b kan vändas till att det möjligen inte är fel med beskattning men heller inte rätt och därför måste man isåfall ta till andra argument för att avgöra om det är bra eller dåligt, korrekt?

   Du menar att man borde komma överens med den man diskuterar med om gemensamma ”ideal” och bygga vidare därifrån med vad man bör göra för att uppnå dessa? Isåfall verkar det vara ett bra sätt. Vi har ju ofta samma mål men olika vägar dit.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*