Annons

Politikernas uppgift…

Fick Arboga Tidning idag (alla får den 1-2ggr per månad) och såg en insändare som kräver en kommentar. Läs den först så hugger jag in sen.

Vilken är vår uppgift som politi-
ker? Här finns en ideologiskt stor
skillnad mellan de olika partier-
na. En skillnad som har utkristal-
liserats mer och mer under de se-
naste mandatperioderna.
För min egen del handlar poli-
tiken om ansvarstagande och för-
troende. Vi har representativ de-
mokrati i Sverige, vilket bety-
der att vi är ganska få männis-
kor som ska representera landets
medborgare.

Jag har fått förtroendet att vara
en av dem som representerar
och för fram befolkningens åsik-
ter. Att få detta förtroende är nå-
got som man ska förvalta på ett
ansvarsfullt sätt.

I Socialdemokraternas fall
handlar det om att driva en ut-
vecklande politik som gynnar alla
människor i hela Sverige. Vårt
medel som politiker är den skatt
som Sveriges medborgare bidrar
med.

Vi Socialdemokrater tycker att
skatten skall användas till att ut-
veckla allt som vi i Sverige ge-
mensamt har bestämt ska ligga
under statens ansvar. Exempelvis
fungerande infrastruktur, skola,
äldrevård, sjukvård, kultur.
Men staten är också ansvarig
för att Sveriges medborgare ska
känna sig trygga oavsett var i li-
vet man befinner sig.

Jag upplever inte att den bor-
gerliga politiken tar ansvar för
Sveriges befolkning och Sveriges
utveckling. När barnfattigdomen
ökar, när ungdomsarbetslösheten
ligger på rekordnivåer, när barn-
grupperna blir större och tågen
står still, då bestämmer sig reger-
ingen för att sänka skatten.

Ett annat exempel på felprio-
ritering är infrastrukturen kon-
tra inköp av nya helikoptrar. När
regeringen satsar 800 miljoner
kronor på infrastrukturen kal-
lar man det för en historisk sats-
ning. När man sedan några da-
gar senare presenterar inköpet av
nya helikoptrar till försvaret visar
det sig att de kostade 4,7 miljar-
der kronor.

Här har vi ett exempel på att
regeringens satsningar ofta bara
gynnar en liten del av befolkning-
en, och när det gäller helikopt-
rarna vet jag egentligen inte vem
det gynnar.

Att regeringens politik inte
gynnar alla syns även i det femte
jobbskatteavdraget där det fram-
för allt är höginkomsttagarna, i
stor utsträckning män, som får
mer i plånboken genom regering-
ens politik.

Nu är det dags att vakna upp
och försöka minska klyftorna i
Sverige i stället för att bygga ut
dem! Vi Socialdemokrater är be-
redda att göra det!

Martin Andersson
Distriktsordförande SSU Västmanland
Ledamot av kommunstyrelsen, Arboga

På det här ämnet kan man förstås tycka olika saker, och det kan man väl få göra också. Men motivera ditt svar om du har något! Martin här (tyvärr inte den Martin Andersson som var Bert i TV-serien) tycker att politik handlar om ansvarstagande och förtroende, och motiverar det med att ”vi är ganska få människor som ska representera landets medborgare”. Och hur har han tänkt göra det? Du som läser det här, försök hitta någon kompis som är ganska lik dig när det gäller smak och åsikter om saker och låt honom eller henne ”representera dig” en dag. Din representant ska alltså ta alla beslut åt dig. Vad du ska äta, vilka kläder du ska ha, vad du ska göra osv. Vissa grejer blir säkert bra eftersom ni redan är ganska lika, men jag kan garantera att din representant inte alltid kommer välja det du skulle valt om du själv hade möjligheten. INTE ENS EN KOMPIS KAN REPRESENTERA DIG RÄTT!!
Så hur kan någon ens se det som tänkbart att en helt okänd person ska kunna representera tusentals, eller på kommunnivå minst hundratals människors olika viljor och åsikter? Det är ganska fascinerande att myten om representativ demokrati lever vidare. Samtidigt som svenskarna släpper vissa religioner så biter sig demokratins mytologi kvar som en obestridbar sanning…

Let’s move on.

I Socialdemokraternas fall handlar det om att driva en utvecklande politik som gynnar alla människor i hela Sverige.
Uppenbar lögn. Sossar brukar vara väldigt pigga på att skryta om att de INTE vill gynna rika människor t.ex.

Vårt medel som politiker är den skatt som Sveriges medborgare bidrar med.
Har jag missat något? Bidrar medborgarna (kodord för undersåtar förresten. Han, som så många andra politiker, vill använda ett annat ord för de som står under i rangordningen, för att det ska framgå klart och tydligt vem som bestämmer) med skatt? Är det inte så att vi tvingas betala under hot om våld?
Isåfall ska jag be om att omedelbart avsluta mitt bidrag till statskassan!

Nej, så är det förstås inte. Det är fortfarande våld i bakgrunden, men det känns jobbigt för juniorpolitikern (stackarn är 19-20 år och redan sosse) att erkänna för sig själv att hela hans ideologi är våldsbaserad så han väljer att vrida sanningen till oigenkännlighet genom sin formulering.

Vi Socialdemokrater tycker att skatten skall användas till att utveckla allt som vi i Sverige gemensamt har bestämt ska ligga under statens ansvar. Exempelvis fungerande infrastruktur, skola, äldrevård, sjukvård, kultur.
Eh.. what? Fattar inte… Eller jahaaa! Nu förstår jag! Martin ljuger oss återigen rakt i ansiktet på ett lite snyggt sätt genom att byta ut ett ord mot ett annat. ”Vi i Sverige gemensamt” har satts in istället för ”en majoritet av politikerna i riksdagen” som egentligen är sanningen. Gemensamt vet jag bestämt att det inte är, eftersom jag själv inte har bestämt (eller tycker) att någon av de saker han räknar upp ska vara statens ansvar.

Men staten är också ansvarig för att Sveriges medborgare ska känna sig trygga oavsett var i livet man befinner sig.”
Nej. Det är den inte. Hade den varit det skulle den t.ex. inte göra att alla som odlar vissa växter eller röker/äter/injicerar vissa kemiska föreningar måste gå och vara nervösa dygnet runt för att de kanske blir bortrövade och inlåsta av beväpnade män och kvinnor i mörkblå kostymer.

Ett annat exempel på felprioritering är infrastrukturen kontra inköp av nya helikoptrar. När regeringen satsar 800 miljoner kronor på infrastrukturen kallar man det för en historisk satsning. När man sedan några dagar senare presenterar inköpet av nya helikoptrar till försvaret visar det sig att de kostade 4,7 miljarder kronor.”
Kors i taket! Här håller jag plötsligt med till 100%! Fullkomligt idiotiskt att för skattepengar köpa helikoptrar till ett försvar som knappt längre existerar (eller behöver existera) och som dessutom borde skötas privat. Oj! Nu lät jag sådär galen igen, som om jag skulle vilja ha en massa små diktatorer med egna arméer som krigar mot varandra om att få bestämma över Sverige. Icke! Att inte ha någon stat är det bästa försvaret och beväpnade människor i landområdet som tidigare ”utgjorde staten Sverige” vore pricken över i:t. Sök efter ”stateless defense” så finns en massa mer djupgående förklaringar till hur det skulle kunna funka.

Nu är det dags att vakna upp och försöka minska klyftorna i Sverige i stället för att bygga ut dem!
Håller med om att det är dags att vakna upp. Det är hög tid att släppa fantasin om demokratin som någon slags allsmäktig gud och staten som dess son som vandrar på jorden. Framförallt idén om politiker som nån slags ”vise män” borde slängts överbord för århundraden sen, men bättre sent än aldrig.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*