Annons

Svar #1 från riksdagen!

Marie Wickberg (C), svarade snabbast (och något oväntat, eftersom hon troligen sett bloggen) på mitt mail.

Hon var faktiskt den jag var mest hoppfull om på förhand eftersom hon dels är centerpartist, dvs troligen någotsånär ”semi-liberal” i grund och botten, och dels relativt ung (född 1984).

Svaren blev tyvärr som väntat. Nu när jag åtminstone fått ett svar ska ni få se brevet i sin helhet:

Hej!

Jag skulle vilja ställa ett par frågor, som kanske kan låta ”dåraktiga” sett till hur dagens samhälle ser ut, men som jag ändå hoppas få seriösa svar på. Det här mailet skickar jag till några olika riksdagsledamöter som jag slumpvis (blunda-och-klicka-tekniken) valt ut, och du är alltså en av dem.

1. Ponera att t.ex. Bandidos skulle starta en verksamhet som går ut på att de med hot om våld tvingar lokala företagare inom ett visst område att betala en andel av sina vinster och en del av lönen som deras anställda annars skulle få, samtidigt som de skyddar företagarna mot (en del men långt ifrån alla) brott och bjuder lokalbefolkningen på vissa tjänster, om än inte alltid vad folket skulle vilja ha. Jag misstänker att du håller med mig om att det inte vore önskvärt, eller ens acceptabelt att göra på det sättet. Likväl pågår samma slags aktivitet idag under namnen ”kommun” och ”landsting”. Varför är det acceptabelt i ditt tycke?

Kort sagt, varför är beskattning ok när stat, kommun eller landsting gör det, men inte när privata ”gäng” gör det?

2. Tänk dig att en grupp människor, säg 15-20 st, skulle vilja ha möjligheten att ”utträda ur svenska staten”, leva på några hektar mark (inom Sveriges gränser) som de köpt tillsammans, där de kan leva i samverkan utan att begränsas av t.ex. svensk lag eller svensk beskattning. De skulle förstås i möjligaste mån också uteslutas från sådan ”service” som alla svenska skattebetalare får, t.ex. sjukvård, skola, rösträtt osv.
Hur det rent praktiskt skulle kunna lösas är ointressant just nu, frågan är: skulle du motsätta dig denna önskan, och isåfall på vilka grunder?

Svaret lyder som följer:

Hej Niklas
Här kommer korta svar på dina frågor, jag inser att de skulle behöva besvaras med långa resonemang, men pga. tidsbrist satsar jag på kort och kärnfullt.

Fråga 1
Ja, därför att rätten för staten att ta ut skatt har grundats i demokratiska beslut, det samma gäller inte exempelvis Bandidos.

Fråga 2
Ja, jag skulle motsätta mig detta rent principiellt. Om 15 personer väljer att ”träda ur staten” skulle det troligtvis få marginell effekt, men om en större grupp valde att göra samma sak skulle det potentiellt rubba hela vårt demokratiska system. Detta är en av demokratins tydliga baksidor, man tvingas att underkasta sig de lagar och regler som majoriteten har stiftat…. Det gäller i frågan om att träda ur staten, men också i frågan om skatteuttag, eller när någon bestraffas för att man inte respekterat de stiftade lagarna. Jag anser dock att demokratins fördelar överväger dess nackdelar.

Jag har svarat med några följdfrågor baserat på hennes svar och ser med viss förväntan fram emot nästa svar. Hon verkar trots allt ”resonabel” (kan man säga så på svenska?) och den låga åldern ger hopp. Vi får se helt enkelt.

4 kommentarer tillSvar #1 från riksdagen!

  • Ivan

    Hon var ju ganska snygg iaf =D

  • Om 15 personer väljer att ”träda ur staten” skulle det troligtvis få marginell effekt, men om en större grupp valde att göra samma sak skulle det potentiellt rubba hela vårt demokratiska system.

    Om hon nu säger sig vara emot det av principiella skäl, är hon då också emot att tillåta folk att flytta från landet, det har ju också möjligheten att rubba svenska folkets demokratiska system.

    • Exakt (mer eller mindre) det argumentet använde jag också i svaret. Jag skrev att folk får ju flytta från landet idag, så det vore ingen skillnad på det viset. Även om vi skulle vara 100 000 som köper Gotland och bosätter oss där finns fortfarande merparten av svenskarna kvar och kan köra vidare med sin demokrati.

Lämna ett svar till Ivan Avbryt svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*