Annons

Jag hade en teori…

…och har det kanske fortfarande. Tyvärr har den redan stött på problem, men jag tänker fortsätta gräva lite och se hur det slutar.

Bakgrund
Att nordeuropeiska/skandinaviska länder hamnar högt upp på ”lycklighetstoppen” i kombination med enormt höga skatter verkar visa ett samband mellan höga skatter/stor stat/”socialt skyddsnät” och lyckliga invånare. Jag har funderat på om det är något annat som kan ha stor betydelse, eftersom stor stat ger mindre frihet och mindre frihet rimligen har negativt inflytande på lyckan.

Just idag är min tanke att det kan vara så att det finns en invers koppling mellan våld mot barn och allmän lycka bland folket. Dvs ju bättre folk behandlar sina barn (eller kanske snarare, ju bättre folk blivit behandlade som barn) desto lyckligare är de.

En titt på listan över lyckligaste ”länder” visar följande topp 5:

1 Costa Rica 8.5
2 Denmark 8.3
3 Iceland 8.2
4 Switzerland 8.0
5 Finland 7.9

Vad gäller fysisk bestraffning av barn ser inte costa rica speciellt bra ut tyvärr (källor till alla länder). Vid en undersökning visade det sig att 57% visserligen inte tycker att man ska använda fysisk bestraffning, men att det ibland kan vara nödvändigt. 64% tycker att det är bra att det är förbjudet, och det får väl ses som positivt. År 2003 hade 48% av 9-16-åringarna ”ibland” utsatts för fysiskt våld i hemmet. En stor majoritet (någon procentsats framgår inte) av barnen är negativa till fysisk bestraffning av barn, vilket bådar gott för framtiden. Det är i alla fall förbjudet sen 2008.

Danmark: År 2000 blev 12% av treåringarna smiskade ”ibland” eller ”sällan”. Redan 1988 var över hälften av alla vuxna negativt inställda till våld mot barn. 1997 blev det förbjudet.

I island är det förbjudet att slå sina barn, men någon statistik på hur ofta det faktiskt sker lyckas jag inte hitta.

I schweiz är det pinsamt nog fullt lagligt att slå sina barn. Däremot får inte lärare slå andras barn, så det kanske ska ses som lite positivt trots allt. Hittar inga undersökningar om hur ofta det händer. Nån säger runt 30 000 barn men inga procent.

I finland hade 2008 ungefär 10% blivit smiskade eller piskade nån gång innan de fyllt 14 år. Ganska låg siffra, trots att ungefär 25% av vuxna tycker det är acceptabelt.

En titt på bottenskiktet då:

1 Togo 2.6
2 Tanzania 2.8
3 Burundi 2.9
4 Benin 3.0
5 Zimbabwe 3.0

Togo: 2005-2006 hade hela 90% av barn mellan 2-14 år upplevt fysisk och/eller psykisk aggression i hemmet. Mer än hälften (53%) av kvinnor mellan 15-49 år tyckte att det var acceptabelt för en man att slå sin fru under vissa förutsättningar.

Tanzania: Okänt hur utbrett det är, men det är åtminstone tillåtet i såväl skolor som hemma.

Burundi: Samma som för Tanzania.

Benin: Samma som ovan…

Zimbabwe: Samma sak igen.. Dock får bara pojkar straffas fysiskt i skolan.
 

 

 
Slutsatser

Jag tror inte det går att dra några direkta slutsatser av det här. Förmodligen är inte våldsamheten något direkt avgörande för folks lycka, även om de olyckligaste också har ganska utbrett våld mot barn. Det verkar alltså finnas ett samband men ingen kausalitet. Gissningsvis är det det allmänna välståndet i landet som i sin tur gör att folk har tid att ägna sina tankar åt annat än direkt överlevnad, t.ex. filosofi och hur man bör behandla sina medmänniskor. Något som ger ett fredligare samhälle och i längden ännu mer välstånd och ännu mer fredlighet. Jag tror att vi är inne i en god spiral som tar oss mot allt mer välstånd och allt mer fred och frihet. Något som verkar tydligt är att större ekonomisk frihet ger större välstånd (de gamla vanliga nord- vs sydkorea, hong kong vs kina, östtyskland vs västtyskland osv), alltså är det nog så att ökad ekonomisk frihet i långa loppet ger såväl rikare människor (i tid och pengar räknat) som fredligare människor och gladare människor. Ganska bra bieffekter tycker jag.

En titt på Heritage’s index över ekonomisk frihet verkar till viss del bekräfta idén om att ekonomisk frihet är starkt kopplat till välstånd och lycka.

1 kommentar tillJag hade en teori…

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*