Annons

Det går inte att beskatta företag

[Varning för långt inlägg]

Går det inte? Men det görs ju idag! Bolagsskatt har väl alla hört talas om? Och arbetsgivaravgifter och sånt!

Men om vi tänker efter så kan vi ganska snabbt inse att det inte alls är företagen som betalar den här skatten ”egentligen”. Kolla här:

XYZ AB har intäkter och kostnader, varav kostnaderna kan delas in i fasta kostnader och rörliga kostnader. Rörliga kostnader är såna som beror på hur många enheter som produceras av det som företaget producerar, det kan t.ex. vara antalet timmar städning eller antalet bilar. Ett enkelt exempel är materialkostnader för produkten, dvs ju fler bilar jag tillverkar desto mer plåt gör jag av med. Fasta kostnader är istället såna som jag måste betala oavsett hur lite eller mycket jag producerar, t.ex. hyran för lokalerna jag håller till i. Det finns också ”halvfasta” kostnader, dvs såna som är konstanta upp till en viss nivå. Det kan t.ex. vara kostnaden för ”svetsrobotar” om jag bygger bilar, den kan vara konstant upp till en viss nivå där jag måste köpa en till och därmed ”hoppar” kostnaden upp till en ny fast nivå.

Skatter kan antingen vara fasta, rörliga eller halvfasta kostnader. Fastighetsskatten för lokalen man håller till i är fast (tills den höjs, men det är svårt att räkna in eftersom man aldrig vet hur mycket eller när de får för sig att höja skatterna). Arbetsgivaravgifterna kan ses som rörliga eftersom det beror på hur många anställda man har och hur mycket de anställda jobbar, alternativt kan man se det som halvfast eftersom mer produktion ger (ofta) fler anställda och/eller fler arbetstimmar.

Vad är då poängen med att gå igenom en snabbkurs i företagsekonomi så här? Jo, följande: när företaget räknar på sina intäkter och kostnader för att t.ex. se om någon produkt är lönsam eller om nån investering ska löna sig eller företagets allmänna ”ekonomiska hälsa” tar man enkelt uttryckt intäkterna minus kostnaderna och om resultatet är negativt eller positivt men mindre än önskvärt, då är det något som inte är bra… Skatterna är alltså på förhand kända kostnader som räknas in i budgeten och i den mån konkurrensen och efterfrågan tillåter ger högre priser. Nu menar jag förstås inte att priserna bestäms av företagets kostnader, som nån slags variant av arbetsvärdeteorin. Däremot, produkter vars pris inte täcker de fasta och rörliga kostnaderna som associeras med just den produkten (ibland kan man strunta i separata produkters bidrag till företagets vinst/förlust, t.ex. om man har en helt ny produkt som är tänkt att ”jobba upp sig” i popularitet = försäljning), kommer obönhörligen sluta tillverkas, så även om produktionskostnaderna inte direkt bestämmer priset bestämmer de ändå om produkten finns eller inte. Hur som helst bakas skatterna in i priset precis som löner, hyra osv.

Höjda skatter för företagen leder alltså i slutändan antingen till högre priser för oss som handlar av företagen, eller att produkter som idag knappt är lönsamma försvinner från marknaden. Kanske något just du kommer sakna.

För att summera (och lägga till lite):

  • Företag betalar inte skatt alls.
  • Statsanställda betalar inte inkomstskatt.
  • Landstingsanställda betalar inte inkomstskatt.
  • Kommunanställda betalar inte inkomstskatt.

Privatanställda betalar all skatt i sverige.

Moms och fordonsskatt osv betalar väl ändå stats, kommun och landstingsanställda kanske du invänder? Nja, de betalar ju med pengar som jag, och kanske du, redan har betalat in. De får lön av våra pengar som de sen betalar moms m.m. för. De betalar skatt med skattepengar. Alltså är det vi som betalar deras moms och bilskatt också.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*