Annons

Komedi på DN Debatt

http://www.dn.se/debatt/nya-tv-avgiften-dyrare-for-hoginkomsttagarna

En utgångspunkt för oss är att det finns ett stort egenvärde med aktörer inom radio och tv som är fria från statliga, ekonomiska, politiska och andra intressen.

Hur i helvete skulle SVT och SR kunna vara fria från statliga och politiska intressen, när de är beroende av att staten ser till att de får betalt!?!?!? Kommer SVT och SR ge lika mycket och lika ”neutral” airtime till två politiker om den ena förespråkar skattefinansierad ”public service” och den andra förespråkar att ”public service” helt läggs ner? Finns väl inte en chans att de skulle behandlas lika? Vansinne…

Det finns vidare ett egenvärde i tillgången till ett programutbud som är fredat från reklam, produktplaceringar och, så långt det är möjligt, sponsring.

Någon motivering behövs tydligen inte. Det bara är så.

SR, SVT och UR ska se till hela publikens behov och intressen.

Fullkomligt omöjligt.

En av statens viktigaste uppgifter i relation till SR, SVT och UR är att ge företagen tydliga uppdrag samt långsiktiga och stabila förutsättningar utan för mycket detaljstyrning.

Här blir det lite intressant, inte bara komiskt. Staten ska ge SVT, SR och UR tydliga uppdrag, men SVT, SR och UR ska vara fritt från statliga och politiska intressen? Lätt kombination? Har ”Public Service-kommittén” råkat glömma det som skrevs bara några stycken tidigare?

Programföretagens ansvar, å andra sidan, är att värna sitt oberoende både mot staten och mot andra aktörer i samhället. De ska leverera sitt utbud utifrån sina uppdrag och sin kunskap om publiken och inte utifrån en upplevd konkurrens om marknadsandelar.

Det här tolkar jag som ”gör det ni blir tillsagda från statligt håll, skit i vad folk vill se.” Helt enkelt är det vad politikerna tycker är viktigt som ska visas på SVT, inte det vanliga människor vill se. Ett fantastiskt slöseri med resurser, som allt annat staten rör vid med sina äckliga fingrar…

I dag är radio- och tv-avgiften kopplad till innehav av en tv-mottagare. Den som väljer att enbart ta del av SVT:s och UR:s utbud via internet behöver därför inte betala alls. Detsamma gäller de som enbart tar del av SR:s utbud.

Däremot måste de som väljer att inte ta del av SVT:s och UR:s utbud överhuvudtaget ändå betala, vilket i vilken annan bransch som helst skulle ses som totalt jävla vansinne!

Vi föreslår att dagens avgift tas bort och ersätts med en individuell radio- och tv-avgift för alla personer över 18 år. Avgiften ska beräknas utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst upp till en viss gräns. Avgiften specificeras på inkomstdeklarationen så att det blir tydligt att avgiften används för public service och ingenting annat.

Vårt förslag innebär en stark koppling mellan de pengar som människor betalar in och den verksamhet som SR, SVT och UR utför och som de allra flesta av oss på ett eller annat sätt tar del av. I en mer formell statsrättslig mening bedömer vi dock att den nya avgiften blir att betrakta som en skatt.

Till skillnad mot övriga skatter föreslår vi dock att medlen betalas ut från ett särskilt konto i Riksgäldskontoret och inte över ett anslag på statsbudgeten. Därmed kommer medelstilldelningen till programföretagen inte att ingå i den årliga budgetprocessen.

Vi menar att den av oss föreslagna modellen ger förutsättningar för ett fortsatt starkt oberoende och frihet från politisk styrning samtidigt som den ger en trygg, förutsägbar och stabil finansiering av public service.

Jaha, men det låter ju jättebra, starkt oberoende från politisk styrning. Förutom det faktum att politiker lätt kan t.ex. sänka den där avgiften så att SVT/SR/UR får mindre pengar förstås. Det kan ju om man är petnoga ses som en liten pyttemöjlighet till politisk press på SVT/SR/UR, men jag vet inte. Det kanske bara är jag som är lite känslig.

Modellen är mer rättvis än dagens modell eftersom avgiftsskolket försvinner. De med låga eller inga förvärvsinkomster kommer att betala en lägre avgift eller ingen avgift alls. Ensamhushåll och ensamstående med barn kommer att få en lägre avgift än i dag medan flertalet hushåll med två eller flera vuxna totalt kommer få en höjd avgift.

Låt oss nu fundera ganska noga på det här. Det här resonemanget är helt fantastiskt! Det är mer rättvist att alla betalar för X än att de som använder X betalar för det. Läste jag rätt? Mer rättvist! Haha! Det här är för bra för att vara sant! Den här jävla ”public service-kommittén”, från och med nu kallar jag den kort och gott idiotkommittén, har alltså totalt idiotförklarat sig själva och all eventuell trovärdighet som funnits tidigare är som bortblåst!

Det är mer rättvist att alla betalar än att de som använder något betalar för det!!

Fantastiskt.

Dessutom, differentierad kostnad, inte beroende på hur mycket man använder tjänsten utan hur mycket man tjänar! Nu kommer jag göra en fräck generalisering och drar en slutsats ur fickan utan att ha en aning om det faktiskt stämmer, men jag tror att pensionärer utgör en väldigt stor andel av SVTs tittare. Pensionärer tjänar som bekant inte speciellt mycket pengar. De kommer alltså förmodligen att betala väldigt lite per tittad minut. Själv har jag en helt ok inkomst men tittar på SVT gissningsvis 20 timmar per år. Jag kommer få betala ett enormt minutpris. Jag kunde förmodligen ringa till kina billigare. För att sponsra de som faktiskt gillar ”helgmålsringning” och ”fråga doktorn”… Och allt detta under direkt hot om våld. Motbjudande.

För radion föreslår vi en övergång från FM till digitalradio. SR har en central roll och bör verka som en motor i digitaliseringen. Vi anser att SR och UR ska tilldelas ekonomiska medel för att ge utrymme för en utbyggnad. Detta ger de kommersiella programbolagen incitament att i samverkan med SR bygga ut digitalradio.

Det här är också en intressant grej. Vad är meningen? Bygga ut digitalradio? Har idiotkommittén missat den lilla detaljen som kallas internet? Och vad är felet med FM? Behövs ”digitalradio” för att komplettera internetradio? ”Trådlöst bredband” har funnits i många år, och lär snart vara standard i vanliga bilar. Om 25 år borde nästan alla existerande bilar ha nätverksuppkoppling hela tiden, och kan köra radio den vägen. FM lär funka till dess och duga som backup även i framtiden. Inte för att slöseri vore nåt obekant för idiotkommittén, men kan det verkligen vara lönt? Ok, det kanske är jättebilligt att bygga digitalradio, det vet jag inget om…

Martin Holmgren, ordförande
Helene Hillerström Miksche, Leif Jakobsson, Katarina Kämpe, Lars Nord, ledamöter

Tyvärr, ni fick inte ur er något vettigt trots all tid och alla pengar ni fått. Eller som ungdomarna (de som vill ha digitalradio!!) säger: Fail.

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/radio-tv-skatt-far-skarp-kritik_7489878.svd

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*