Annons

Valets miljöpåverkan

Tänkte det kunde vara lite kul att räkna på valets miljöpåverkan eftersom så många demokrativurmare också påstår sig älska allt som kan tänkas angränsa till ”miljövänligt”.

Att räkna på allt är förstås nästintill omöjligt, men jag tänkte bara kolla ”trädåtgången” för alla dessa valsedlar som trycks upp och varav ett fåtal används och alla slängs förr eller senare.

 

val.se kan man se hur många valsedlar som tryckts. Inte mindre än 560 557 001 stycken. Lite drygt 60 st per svensk inklusive barn. Jag har inte mätt men uppskattar att valsedlarna är i storlek A6, vilket ger att 64,35 stycken krävs för en kvadratmeter. Om vi antar att de använder ”vanligt” papper som väger 80 g/m² så väger alltså varje valsedel 80/64,35 = 1,24 gram. Total vikt på alla valsedlar blir då inte mindre än 695 100 kg, eller ungefär 19 fullastade långtradare (bil + släp).

Enligt ”Skogssverige” går det åt 0,3 kg ved till 1 kg papper om man räknar in återvunnen pappersmassa osv. så 695 100 * 0,3 ger 208 530 kg ved. Samma sida hos Skogssverige säger oss att ett ”normalt träd” ger nånstans mellan 30 och 50 kg ved, låt säga 40 kg. 208 530 kg delat på 40 kg per träd ger alltså:

5 214 granar (egentligen 5213,25 men man sågar inte ner ett fjärdedels träd..) för alla årets valsedlar.

 

Och hur mycket färg? Hur många liter diesel för att transportera träd till pappersbruk och papper till tryckeri och valsedlar till vallokaler?

 

Miljötänket genomsyrar verkligen den moderna demokratin.

 

Ska vi gå vidare kan vi förresten säga att varje gran behöver ungefär 10 m² mark, eller nej det är gallringsträd enl. Skogssveriges exempel, vilket betyder att de kan växa lite tätare, så vi drar till med 6 m² per träd så tror jag att vi gör en försiktig uppskattning. 6 * 5 214 = 31 284 m² skog, eller strax över 3 hektar kalhygge. 300 gånger 100 meter.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*