Annons

Gästinlägg: Det spelar roll

Från den så kallade vänstern så uttrycks ofta meningar som ”det spelar inte någon roll vad du som individ gör” och vänstern menar då istället att det är samhället som är ansvariga. Det som missas i detta och liknade resonemang är att individerna tillsammans utgör samhället.

Nu senast så läste jag en ledare på ETC med rubriken ”Jag vill inte veta om du öppnar ditt hem för flyktingar”, som just handlar om att vi som individer inte har ansvar. Men vill du att flyktingar ska komma in i det svenska samhället och inte sitta i skogen och ruttna bort, så visa för din omgivning att du öppnar upp ditt hem, hjälper dem att söka jobb, berätta att du frivilligt ger bort pengar till hjälporganisationen och så vidare. För dina handlingar påverkar andra och om samhället ska förändras i den riktning du vill, så berätta om ditt agerande för andra. (Flyktingdebatten kräver ett eget inlägg, så den lämnas så länge vid sidan)

På Facebook förekommer det ibland olika typer av upprop som brukar heta något i stil med ”Vi som vill att …”, ”Vi kräver att…” (I form av sidor och evenemang). Ett av de mer omtalade är gällande att svenska mjölkbönder ska få en krona mer för varje liter mjölk som säljs. Om du tycker att det är viktigt, så handla direkt av bonden och betala mer samt handla i de butiker som ger en krona mer till bonden. Uppmana din livsmedelsbutik att betala bönderna mer, helt enkelt skapa en efterfråga på det du vill ha. Gå inte bara med på Facebooksidan. Låt oss anta att min lokala livsmedelsbutik säljer kyckling full med antibiotika från Thailand och jag skulle gå med i en Facebookprotest mot försäljningen av detta livsmedel. Men nästa fredag, så går jag ner och köper denna kyckling. Vad sänder jag då för incitamentssignaler till butiken? Jo, nämligen att det är okej att de säljer kyckling och jag ger butiken ekonomiska incitament med att fortsätta med det. Enligt vänstern resonemang, så har jag inget ansvar för det är det samhället som har. Det som saknas när man tar bort ansvaret från det personliga agerandet, är att flertalet individer som agerar på ett visst sätt bildar samhället och sätter standarden.

Det kan appliceras på flera områden exempelvis på konsumentnivå, som nämns ovan. Det är även applicerbart på mobbing inom skolan där mobbaren skulle få konsekvenser för sina handlingar (mer om mobbing och dess förekomst i Radio Bubb.la). Finns det tillräckliga starka incitament för att inte mobba, så hade mobbningen inte uppstått.

Dina dagliga handlingar påverkar din omvärld och det är genom dem du visar vilket samhälle du vill leva i och det har dessutom mer påverkan än ditt röstkort, som du kan använda vart fjärde år. Så dina handlingar spelar visst roll.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*