Annons

”Markets Not Capitalism” – 1

Jag började häromdagen läsa boken, eller kanske snarare textsamlingen, Markets Not Capitalism. Den har hittills varit mycket tankeväckande, så jag tänkte skriva lite egna tankar här runt ämnet.

”Ämnet”, vad är det då? Jo, bokens poäng är i grova drag att ”anarkokapitalism” som begrepp borde överges eftersom ”marknadsanarkism” i princip är att beskriva exakt samma sak på ett mindre frånstötande sätt (p.g.a. att många människor har negativa associationer till ordet kapitalism), och dessutom mer rättvisande eftersom anarkokapitalister i praktiken är emot det som gemene man avser med ”kapitalism”. Dvs anarkokapitalism är egentligen en slags antikapitalism med ett väldigt förvirrande namn.

Utifrån det jag hittills läst (ca 25% av boken) känns argumenten väldigt övertygande.

Boken består av en blandning av gamla texter från tidiga anarkistiska tidskrifter från sent 1800- och tidigt 1900-tal, av bl.a. Benjamin Tucker och Pierre-Joseph Proudhon, och moderna individualanarkistiska/marknadsanarkistiska/mutualistiska (som till stor del är olika namn på ungefär samma sak, om man ser till kärnan) blogginlägg och online-artiklar. Man ägnar en stor del av första fjärdedelen åt att visa på hur det som i allmänhet kallas ”kapitalism” i själva verket är den perverterade statskapitalism som anarkokapitalister motsätter sig. En intressant aspekt som jag tidigare inte ägnat så stor tanke åt är att det framhålls att ett statlöst samhälle där storföretagen inte kan avnjuta sin gräddfil som politikerna skapat så skulle en hel del rikedom flöda från de rikaste för att skapa ett jämlikare samhälle rent ekonomiskt, och göra att de små företagen skulle få lättare att konkurrera mot bjässarna som i sin tur måste krympa för att inte kollapsa av sin egen byråkratiska vikt. Jag kan definitivt föreställa mig hur detta kan vara en korrekt förutsägelse, och att storföretag i klass med Volvo, ABB, Sandvik m.fl. skulle bli mycket sällsynta om de ens skulle kunna finnas kvar i något som liknar dess nuvarande form.

Just detta, att frimarknadsanarkismen per automatik (då anarkism = frånvaro av politiska härskare som skapar gräddfiler åt ”kapitalisterna”) motverkar den sortens kapitalism innebär enligt de här författarna att den i sin natur borde kallas antikapitalistisk. Jag är inte helt såld men jag lutar faktiskt åt att hålla med.

En viktig poäng att framhålla här är också att marknadsanarkism absolut inte, som vissa mer revolutionära vänsteranarkistiska ideologier, förespråkar nån form av våldsamt eller tvångsmässig nedmontering av stora företag utan helt enkelt säger att det förmodligen kommer bli så att de inte kommer överleva utan statens hjälp. Att det kanske inte alls blir så utan att storföretagen tvärtom kanske trivs utmärkt utan statens kryckor och bojor är inget som i sig motsäger marknadsanarkismen. Teorin är bara att bjässarna kommer falla.

Ytterligare en intressant tankeställare som framförs är att marknadsanarkismen är en ”socialistisk” ideologi, genom att den förespråkar en maktförskjutning från stat och ”kapitalism” (i betydelsen storföretag som sitter i knät på staten) till ”samhället”, dvs alla vi individer som utgör samhället. Men det här kan nog vara för mycket stark tobak för en gammal anarkokapitalist på en gång. 😀

 

Hur som helst fortsätter jag med spänning och öppet sinne att läsa boken och återkommer förmodligen med ett eller fler inlägg under de närmsta dagarna eller veckorna.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*