Annons

Du må icke förleda ungdomar…

Brottsbalken, 16 kap. om brott mot allmän ordning:

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga . . . → Läs vidare: Du må icke förleda ungdomar…