Annons

Nya Socialdemokraterna?

Får obehagliga vibbar av Östros lilla utspel. Han verkar fast besluten att fortsätta dra partierna närmare varandra. Fortsätter det så här har vi snart bara ”Partiet”. Val blir ju ännu mer onödiga . . . → Läs vidare: Nya Socialdemokraterna?

Lägre löner = bra!

Lägre löner är i praktiken sänkt pris på arbete.

Generellt sett ger lägre priser högre efterfrågan. Högre efterfrågan på arbete ger lägre arbetslöshet. Något som torde ses som något positivt om man står på de arbetslösas sida. . . . → Läs vidare: Lägre löner = bra!